ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

2017-04-25

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua