งานวิ่งฟาร์มาธอน รัน - ครบรอบสภาเภสัชกรรม 30 ปี

“แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน หลั่งรินความรักยิ่งใหญ่
ดั่งต้นโพธิญาณยั่งยืน อยู่คู่ผืนแผ่นดินของไทย . . .🎶
ท่อนหนึ่งจากบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(แสงทอง) บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย นั่นคือ ประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร ประติมากรรมแนวธรรมศิลป์เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปกแผ่พระบารมี ให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และต่อชาวจีนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่อดีตกาล และสถาบันการศึกษาแห่งนี้ มี สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจาก สภาเภสัชกรรม ลำดับที่ 8 นั่นคือ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2536 (อายุรวม 30 ปี เทียบเท่า สภาเภสัชกรรม)
โอกาสอันดีนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการเฉลิมฉลองนี้ผ่านกิจกรรม “งานวิ่งฟาร์มาธอน รัน” กิจกรรมดีๆที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้ที่ได้เข้าร่วม
อาจารย์เภสัชกรหญิงหรรษา มหามงคล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
“ฟาร์มาธอน รัน” วิ่ง ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
ระยะในการวิ่ง
– ระยะยาชูกำลัง 10 KM
– ระยะยาผ่อนคลาย 3 KM
– แบบ VIRTUAL RUN (ส่งผลระยะวิ่งทางออนไลน์)
รับสมัครจำนวนจำกัด*
– วิ่งจริง 2,000 ท่าน
– วิ่ง VIRTUAL RUN 1,000 ท่าน
(หากจำนวนครบแล้ว จะปิดรับสมัครทันที)
ค่าสมัคร
– วิ่งจริง, วิ่ง VIRTUAL RUN 600 บาท
(รวมค่าจัดส่งเสื้อ และ BIB)
สนใจสมัครที่ … www.pharmathonrun.com
(*หมายเหตุ ประเภทการสมัคร VIP ครบแล้ว)
Views: 235
Scroll to Top