HOME_TH

4th ASEAN PharmNET 2024 and the 2024 US-Thai Pharmacy Consortium Conference (the 30th Anniversary Commemoration)

โครงการอบรมคณาจารย์เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ และประชุมบุคคลากร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช

งานประชุมวิชาการ 3ทศวรรษ เภสัช มฉก.

งานปัจฉิมนิเทศ “จุดเริ่มต้นของวิชาชีวิตกับ โลกใบใหญ่” 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม

การเรียนรู้นอกห้องเรียน : สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ยา มฉก. จัดการบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก “รักปลอดภัย” เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม

รับสมัครนักศึกษา

โครงการอบรมคณาจารย์เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

โครงการอบรมคณาจารย์เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

Read More

ปฏิทินกิจกรรม

Scroll to Top