ขอแสดงความยินดีกับ ภก.นพดล พลานุกูลวงศ์ (HCU-Rx13)

ภก.นพดล พลานุกูลวงศ์

ภก.นพดล พลานุกูลวงศ์ (HCU-Rx13)

ขอแสดงความยินดีกับ ภก.นพดล พลานุกูลวงศ์ (HCU-Rx13)
เภสัชกรชำนาญการ รพ.สะเดา จ.สงขลา
ประกวดผลงานวิชาการ ประเภท oral presentation วิจัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิชาการ จังหวัด สงขลา
Views: 3,204
Scroll to Top