ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

ผศ.ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี ได้รับรางวัล Best oral presentation

2019-06-11 01:35:43

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

NEWS

- แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 6/2562 (MCQ)

- กำหนดวันสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

- ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561

- กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2562

- กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2561

- ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเภสัช มฉก. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า

- มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

- (ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์-คลิป ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua