HOME_TH

ศูนย์ยา มฉก. จัดการบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก “รักปลอดภัย” เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม

นศ.เภสัชฯชั้นปีที่ 3 จัดพิธีรับเฉลวและดื่มยาหม้อ ในรูปแบบสองภาษา เพื่อต้อนรับรุ่นน้องปี 2

งานวิ่งฟาร์มาธอน รัน โดย สภาเภสัชกรรม

🔴 เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร | 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese 🔴

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)

งานประชุมวิชาการด้านความมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566

Case conference รุ่นพี่เล่าเคส ⭐ day 2-3

SENIOR HOMECOMING ⭐ day 1

Welcoming our talented Pharmacy Student Interns from Saint Louis University, Philippines

การจัดการความรู้เรื่อง: แนวทางการทำงานวิจัย และเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

รับสมัครนักศึกษา

ศูนย์ยา มฉก. จัดการบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก “รักปลอดภัย” เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม

ศูนย์ยา มฉก. การบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก "รักปลอดภัย" เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม พร้อมเกมส์ชิง..อั่งเปา...

Read More

นศ.เภสัชฯชั้นปีที่ 3 จัดพิธีรับเฉลวและดื่มยาหม้อ ในรูปแบบสองภาษา เพื่อต้อนรับรุ่นน้องปี 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับเฉลวและดื่มยาหม้อ ในรูปแบบสองภาษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับรุ่นน้องนักศึกษาปีที่ 2 เข้าสู่การเรียนในคณะวิชา

Read More

🔴 เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร | 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese 🔴

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน open house เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ได้เห็นบรรยากาศห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)

Read More

งานประชุมวิชาการด้านความมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566

นอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) หรือ SHECU...

Read More

ปฏิทินกิจกรรม

Scroll to Top