HOME_TH

งานประชุมวิชาการ 3ทศวรรษ เภสัช มฉก.

งานปัจฉิมนิเทศ “จุดเริ่มต้นของวิชาชีวิตกับ โลกใบใหญ่” 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม

การเรียนรู้นอกห้องเรียน : สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ยา มฉก. จัดการบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก “รักปลอดภัย” เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม

นศ.เภสัชฯชั้นปีที่ 3 จัดพิธีรับเฉลวและดื่มยาหม้อ ในรูปแบบสองภาษา เพื่อต้อนรับรุ่นน้องปี 2

งานวิ่งฟาร์มาธอน รัน โดย สภาเภสัชกรรม

🔴 เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร | 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese 🔴

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)

รับสมัครนักศึกษา

นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของ กระจายอยู่ทั่วประเทศ วันนี้ขอแนะนำหนึ่งในแหล่งฝึกของ คณะ “โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี”

Read More

การเรียนรู้นอกห้องเรียน : สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับแผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อ.ดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี และ อ.นลินพร ประเสริฐโสภา พาคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ไปศึกษาดูงาน ณ...

Read More

ศูนย์ยา มฉก. จัดการบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก “รักปลอดภัย” เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม

ศูนย์ยา มฉก. การบรรยายต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก "รักปลอดภัย" เรื่อง ยาคุมกำเนิด โดย ผศ.ศิรประภา ทับทิม พร้อมเกมส์ชิง..อั่งเปา...

Read More

ปฏิทินกิจกรรม

Scroll to Top