ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม "HCU New Gen หัวเฉียวฯ on tour ชิคๆ คูลๆ สู่ 6 มุมเมือง" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

2020-11-16 09:54:39

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมออกบูธเนื่องในงาน "HCU New Gen หัวเฉียวฯ on tour ชิคๆ คูลๆ สู่ 6 มุมเมือง" ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

NEWS

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2563

- ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2563

- กำหนดการการรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium (4 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดทำการของมหาวิทยาลัยฯ และการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua