ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ "2020 Blackmores Institute Symposium"

2020-10-29 12:03:36

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Blackmores Institute ได้จัดงานประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 (HCU 2)

NEWS

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2563

- ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2563

- กำหนดการการรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium (4 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดทำการของมหาวิทยาลัยฯ และการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua