ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว"

2019-10-17 11:03:46

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว" ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชผลิตภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.

NEWS

- รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

- ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม "Kid's Science Camp ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว"

- ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ"

- แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

- ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

- 'MEDJOB' เว็บไซต์สำหรับหางานด้านการแพทย์

- กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายใหม่)

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua