กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ และประชุมบุคคลากร ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมบุคคลากร ประจำปี 2566

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย นำโดย อ.ภญ.หรรษา มหามงคล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และบุคคลากร ร่วมสักการะหลวงพ่อโต-หลวงพ่อโสธร-หลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่ศาลาไทย สักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย

จากนั้นบุคคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณาสาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความรัก ความผูกพันของคณาจารย์

ในช่วงบ่าย ได้มีสรุปผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2566 และหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2567 เพื่อพัฒนากิจกรรมภายในคณะวิชาต่อไป

Views: 39
Scroll to Top