คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ “จุดเริ่มต้นของวิชาชีวิตกับ โลกใบใหญ่” ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ “จุดเริ่มต้นของวิชาชีวิตกับ โลกใบใหญ่” ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องสื่อประสมอาคารบรรณสาร

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนทางใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสและการเตรียมพร้อม One Belt One
Road จีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

พร้อมด้วยการแนะนำการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อ. ทศพร เลิศพิเชฐ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง และการออกบูธ job fair จากร้านยา โรงพยาบาล และบริษัทต่างๆ มากมาย

Views: 54
Scroll to Top