นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับเฉลวและดื่มยาหม้อ ในรูปแบบสองภาษาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับรุ่นน้องนักศึกษาปีที่ 2 เข้าสู่การเรียนในคณะวิชา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับเฉลวและดื่มยาหม้อ ในรูปแบบสองภาษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับรุ่นน้องนักศึกษาปีที่ 2 เข้าสู่การเรียนในคณะวิชา พร้อมมอบสร้อยข้อมือเฉลวให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยน จาก Saint Louis University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสจบโครงการระยะสั้น Pharmaceutical Manufacturing Training เป็นเวลา 1 เดือน ที่ห้อง 2-221 อาคารเรียน

#เภสัชหัวเฉียว #เภสัชศาสตร์ #รับเฉลว #RxHCU #internationalcollaboration #studentmobility #culturalimmersion

 
Views: 225
Scroll to Top