การเรียนรู้นอกห้องเรียน : สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับแผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อ.ดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี และ อ.นลินพร ประเสริฐโสภา พาคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการเก็บและพิสูจน์หลักฐานจากที่เกิดเหตุ วัตถุพยาน การตรวจพิสูจน์เอกสารของกลาง การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยอ้างอิงความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

Learning outside the classroom: Office of Police Forensic Science

On March 13, 2024, faculty of pharmaceutical science incollaboration with the International Relations Department in Huachiew Chalermprakiet University, led by Dr. Sarawuth Phosri and Nalinporn Prasertsopa, took students from the university of Baguio, Philippines on a study tour at the Office of Police Forensic Science. They had the opportunity and great experience to learn the procedures of collecting and verifying evidence from crime scenes, cybercrimes, the analysis of DNA, fingerprint, bloodstain patterns, firearms, ballistics, and verification of personal identity based on knowledge in physics, chemistry, biology, genetics and integrated of related sciences.

Views: 151
Scroll to Top