ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวการศึกษาต่อเนื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Men Health & Skin Health" (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2022-01-25 11:23:02

ขอเชิญเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการร้านยา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Men Health and Skin Health" (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.30 น. ทางออนไลน์ผ่าน Zoom application...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2021-07-18 10:48:59

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Holistic Care During Menopause? (1.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2021-07-03 01:20:16

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเภสัชกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง Holistic Care During Menopause? เตรียมพร้อมรับมือใน "การดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน"...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium (4 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2022-10-27 10:04:29

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Blackmores Institute ขอเชิญเภสัชกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium...

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเภสัช มฉก. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า

2023-03-05 06:19:08

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องฯ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า...

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X” (12 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2023-03-05 06:23:23

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry X...

การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา (5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2023-03-05 06:23:03

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคที่พบบ่อยในร้านยา" ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561...

การประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy Exhibition: BPE-2018 (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2023-03-05 06:27:27

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมวิชาการ "Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561...

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ... ประเทศไทย 4.0 (4.75 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2020-09-14 11:55:03

...

การประชุมวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน" (5.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2020-09-14 11:59:13

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (teleconference) เรื่อง "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน" ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 1...

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2020-09-14 12:02:06

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ...

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry IX” (11.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

2020-09-14 12:00:36

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry IX” ขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua