ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวในการสอบและการขาดสอบในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่ป่วยและ "ไม่สามารถเข้าสอบได้" ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในตารางสอบหรือวันนัดหมายการสอบนอกตาราง 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

slot dana slot gacor slot online slot via dana slot deposit dana situs slot dana admin jarwo
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua