ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง) ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ทาง Microsoft Teams (Live)

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ผ่านการสแกน QR code หรือคลิกที่ link ลงทะเบียนด้านล่างนี้ (ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
*ท่านจะได้รับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ภายใน 1-2 วัน ก่อนถึงวันงานประชุม ทาง e-mail ที่ท่านระบุไว้

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (ฟรี)

 รายละเอียดและกำหนดการการประชุม (คลิก)

เงื่อนไขการรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

  • ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า
  • เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด
  • ทำแบบทดสอบผ่าน
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua