ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดการผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (ผ่านกสพท.) ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งกำหนดการของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (ผ่านกสพท.) ปีการศึกษา 2564 โดยขอให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 กำหนดการของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คลิก)

 เอกสารสำแดงสุขภาพและยืนยันการเข้าศึกษา (คลิก)

*ส่งเอกสารแบบสำแดงสุขภาพฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua