ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ประกาศเลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ  ซึ่งจะมีการประกาศให้บัณฑิตทราบอีกครั้ง

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua