ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับ รางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี และเข้าร่วมกิจกรรม จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  • น.ส.ปิยธิดา  ตัณฑวานิช
  • น.ส.อติกานต์  เหรียญทอง
  • น.ส.วริยา  ลิ้มสกุล
  • น.ส.ณัฎฐ์กฤตา  นันทชัยพิทักษ์
  • น.ส.โชติรส  เศรษฐ์สิริโชติ

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua