ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2  วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua