ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  • ให้เลื่อนการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร เฉพาะมหาบัณฑิตและบัณฑิตชาวจีน ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
  • สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรของบัณฑิตชาวไทย ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม ทั้งวันซ้อมย่อยวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีระบบคัดกรองในช่วงเวลาดังกล่าว หากพบว่าบัณฑิตมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มิให้บัณฑิตที่มีอาการไข้ดังกล่าวเข้ารับปริญญาบัตร

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua