ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน คือ

  • นักวิชาการวัคซีน  จำนวน  1 อัตรา  (อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 20,500-30,000 บาท)

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร
ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-580-9729 ถึง 31 ต่อ 301
http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2019/06/hr_2562_06_vactec2_recruit_announce

 ประกาศรับสมัคร (คลิก)
 ใบสมัคร (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua