ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 "เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย: ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน"

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ยา มฉก. จะจัดให้มีกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00-18.00 น. ภายใต้คำขวัญ "เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย: ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • การคัดกรองเบื้องต้นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน
  • การตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง
  • การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และพระราชบัญญัติยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง
  • การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา
  • การตอบคำถามชิงรางวัลพร้อมของที่ระลึก เป็นต้น

​จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua