ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเภสัช มฉก. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องฯ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยงานนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่:

  • งานประชุมวิชาการ เรื่อง "Modern Pharmacy 4.0: New Model of Business Management in Community Pharmacy"    (6 หน่วยกิตการศึกษาการต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 2-114
  • กิจกรรม "กีฬา คือ ยาวิเศษ... เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่" ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. ณ สนามฟุตบอล 2
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ Pharmacy HCU Reunion 2019 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานดาว หน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 3 มกราคม 2562

หมายเหตุ:

  • งานนี้จัดเฉพาะคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอความร่วมมือให้ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความจำนง พร้อมโอนเงินค่ามัดจำ 200 บาท และมารับคืนหน้างาน
  • ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน โดยโอนเงินมายังบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 168-6-09752-8  ชื่อบัญชี "หน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ โดย นายวิชาญ จันทร์วิทยานุชิต หรือ นายวิรัตน์ ทองรอด หรือ นางรัตนา อินทรานุปกรณ์" พร้อมทั้งส่งรูปภาพการโอนเงินแนบกับการลงทะเบียนนี้ ทั้งนีเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม อาหาร อาหารว่าง และส่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยค่ามัดจำ 200 บาท และค่าผู้ติดตาม 500 บาทนี้ ครอบคลุมทั้ง 3 กิจกรรมด้านบน
  • ในส่วนของการประชุมวิชาการจะมีการจำหน่ายเอกสารประกอบการประชุม 200 บาท เพื่อนำรายได้ส่วนนี้มอบให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua