ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X” (12 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X” ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561  ณ ห้องบรรยาย 2-114  อาคารเรียนชั้น 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครบทั้ง 2 วัน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต

 รายละเอียดโครงการ (คลิก)

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua