ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา (5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคที่พบบ่อยในร้านยา” ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 8.00 - 15.30 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม จำนวน 20 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • หากไม่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. ต้องเสียค่าลงทะเบียน 880 บาท และจะได้เป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. ตลอดชีพ
  • ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต

หมดเขตรับสมัคร: ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม โปรดติดต่อ
คุณพัทธนันท์ เทียมจันทอนัน หรือ คุณอุบลวรรณ  ผสมทรัพย์ 
โทร. 
02-312-6300 ต่อ 1215

 

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua