ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

ทางโครงการฯ ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหน่วยงานได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards  ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  โดยส่งมาได้ที่
ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.brandsworld.co.th

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua