ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

ทางโครงการฯ ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหน่วยงานได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards  ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  โดยส่งมาได้ที่
ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.brandsworld.co.th

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند تور کشتی کروز

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua