ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

การประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy Exhibition: BPE-2018 (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมวิชาการ “Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)” ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561  ณ อีเว้นท์ฮอลล์ เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม จำนวน 13 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รับเภสัชกรที่เป็นอาจารย์แหล่งฝึก หรือเป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • หากไม่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. ต้องเสียค่าลงทะเบียน 880 บาท และจะได้เป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. ตลอดชีพ
  • ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต

หมดเขตรับสมัคร: ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม โปรดติดต่อ
คุณอุบลวรรณ  ผสมทรัพย์ (เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
โทร. 
02-312-6300 ต่อ 1215
หรือทาง E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com

 

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua