ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

การประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy Exhibition: BPE-2018 (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมวิชาการ “Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)” ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561  ณ อีเว้นท์ฮอลล์ เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม จำนวน 13 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รับเภสัชกรที่เป็นอาจารย์แหล่งฝึก หรือเป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • หากไม่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. ต้องเสียค่าลงทะเบียน 880 บาท และจะได้เป็นสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มฉก. ตลอดชีพ
  • ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند

หมดเขตรับสมัคร: ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม โปรดติดต่อ
คุณอุบลวรรณ  ผสมทรัพย์ (เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1215
หรือทาง E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com

 

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua