ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

ด้วยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี 2561  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ผู้สนใจโปรดยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.gpo.or.th/rdi
หรือติดต่อ ภญ.ดร.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 02-203-8039, 02-203-8112
E-mail: praphassorn@gpo.or.th

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua