ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

การประชุมวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน" (5.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (teleconference) เรื่อง "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน (From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management)" เนื่องในวันเภสัชกรโลก

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 2-214 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รับสมัครทั้งสมาชิกและเภสัชกรทั่วไป (ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีบริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน)
สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจำนวนที่นั่งเต็ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua