ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องบรรยาย 2-114  อาคารเรียนชั้น 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

  • คิดเป็น 6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
  • รับจำกัดจำนวน  50 ท่าน  (เฉพาะสมาชิก) ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

 เอกสารประกอบการประชุม (คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อดาวน์โหลด)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua