ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry IX” (11.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry IX” ขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560  ณ ห้องบรรยาย 2-114  อาคารเรียนชั้น 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

  • คิดเป็น 11.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
  • รับจำกัดจำนวน  50 ท่าน  (เฉพาะสมาชิก)
  • ค่าลงทะเบียน  200 บาท  (ชำระหน้างาน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

 กำหนดการการประชุม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua