ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์ยา มฉก.  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย... ปรึกษาเภสัชกร"
ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560  เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ยา มฉก.

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ได้แก่

  • คัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน
  • ตรวจวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง และปริมาณกล้ามเนื้อ
  • คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง หอบหืด/ทางเดินหายใจอุดกั้น
  • ให้คำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่
  • ให้ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา สมุนไพรและอาหารเสริม โดยอาจารย์และทีมเภสัชกร
  • ร่วมเล่นเกมส์และรับของที่ระลึก

​*ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua