ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา

เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน  มีความประสงค์รับนักศึกษาที่จบคณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และการตลาด เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

  รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)  

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua