ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House 2022 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

2022-06-21 09:23:44

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงาน Open House 2022 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น....

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เปิดอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการสมุทรปราการโมเดล

2022-06-20 12:40:58

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุทรปราการโมเดล โดยมี ผศ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูล อ.ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เปิดห้องปฏิบัติการอบรมถ่ายทอดความรู้การทำ mask drop...

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย เรื่อง "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม"

2022-06-17 03:58:29

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย เรื่อง "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม"...

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี เริ่มที่ม.หัวเฉียวฯ Metaversity" ครั้งที่ 2 และ 3

2022-06-20 04:34:26

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี เริ่มที่ม.หัวเฉียวฯ Metaversity" ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น....

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี เริ่มที่ม.หัวเฉียวฯ Metaversity"

2022-02-04 11:55:36

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี เริ่มที่ม.หัวเฉียวฯ Metaversity" ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228 และ 2-222) อาคารเรียนรวม ชั้น 2...

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "อาหารและสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19"

2021-11-29 03:40:49

มื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "อาหารและสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19" ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา...

งานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มฉก.

2021-11-24 12:17:48

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ" ทาง Microsoft Teams (Live)...

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม "HCU New Gen หัวเฉียวฯ on tour ชิคๆ คูลๆ สู่ 6 มุมเมือง" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

2020-12-21 11:47:05

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมออกบูธเนื่องในงาน "HCU New Gen หัวเฉียวฯ on tour ชิคๆ คูลๆ สู่ 6 มุมเมือง" ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง...

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ "2020 Blackmores Institute Symposium"

2020-10-29 12:03:36

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Blackmores Institute ได้จัดงานประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 (HCU 2)...

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม "HCU New Gen หัวเฉียวฯ on tour ชิคๆ คูลๆ สู่ new normal"

2020-08-25 11:23:59

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมออกบูธเนื่องในงาน "HCU New Gen หัวเฉียวฯ on tour ชิคๆ คูลๆ สู่ new normal" ตั้งแต่เวลา 11.00-19.30 น. ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค...

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดเสวนาและบรรยายการวางแผนการเงินเบื้องต้น (Webinar)

2020-07-01 10:25:18

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดเสวนาและบรรยายการวางแผนการเงินเบื้องต้น (Webinar) ผ่านทาง Facebook live ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ...

คณะเภสัชศาสตร์ ผลิตและแจกจ่ายเจลล้างมือแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2020-02-04 03:59:44

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยอาจารย์ ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ และคณะ ได้ทำการผลิตเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล (antiseptic hand gel) สำหรับใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Coronavirus; 2019-nCoV)...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า "Pharmacy HCU Reunion 2020"

2020-01-15 10:07:10

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า "Open House & Pharmacy HCU Reunion 2020" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2019-11-28 04:33:35

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Open House หรือ ค่ายเตรียมฝัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) ตั้งแต่เวลา 9.30-11.30 น....

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว"

2019-10-17 11:03:46

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว" ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชผลิตภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น....

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua