ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว"

2019-10-17 11:03:46

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว" ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชผลิตภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น....

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry XI"

2019-08-05 03:55:21

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry XI" ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ...

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 211

2019-07-25 10:22:48

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 6 ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 211 ณ วัดบางโฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562

2019-07-03 10:21:33

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย: ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน" ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก....

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 210

2019-06-21 10:45:52

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 210 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ...

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 209

2019-05-14 04:10:44

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 6 ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 209 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกบูธในโครงการศึกษาดูงาน "มฉก. กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ"

2019-03-04 10:35:28

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชั้นปีที่ 5 นำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมออกบูธในโครงการศึกษาดูงาน "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ" ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก....

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 11

2019-02-13 02:44:57

เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ...

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 207

2019-01-30 12:42:58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3-5 ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 207 ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า "Pharmacy HCU Reunion 2019"

2019-05-24 02:35:00

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า "Pharmacy HCU Reunion 2019" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2018-11-01 11:05:20

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา...

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 204

2018-11-01 11:05:32

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-5 ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 204 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry X"

2018-11-01 11:07:15

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry X" ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561

2018-11-01 11:07:48

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร" ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก. เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX"

2018-11-01 11:20:34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX" ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua