ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1

2019-06-24 04:08:49

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์ และจากคณะต่างๆ ในอาคารเรียนรวม 2 ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น....

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมบ้านพักพิง มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

2019-06-20 04:15:32

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมบ้านพิงพัก มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62

2019-06-20 10:33:54

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีวเภสัช (4-201) อาคารโภชนาการ ชั้น 2...

ผศ.ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี ได้รับรางวัล Best oral presentation

2019-06-11 01:35:43

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารเรียนรวม 2

2019-06-05 02:54:07

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแผนการดับเพลิงและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียนรวม 2...

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์

2019-06-20 09:40:50

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอีก 5 คณะวิชาภายในอาคารเรียนรวม 2 มุ่งมั่นสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

2019-05-30 10:11:47

เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

2019-05-27 10:43:18

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...

นักศึกษาในสายเทคโนโลยีการผลิตฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด

2019-05-24 02:33:05

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา...

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

2019-02-23 04:58:12

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-10.15 น....

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "CCDC Open House 6"

2019-02-13 12:45:27

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสายบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "CCDC Open House 6" ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ณ ศูนย์กระจายสินค้าและขายส่งยาชัชชัยเภสัช อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

2019-01-29 03:26:56

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ "รำลึกไว้ในใจเราชาวหัวเฉียว" ณ หอประชุม มฉก....

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

2019-01-07 04:42:20

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ขึ้นสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561

2019-01-03 10:16:39

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ เนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเภสัช" ในงานเปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018)

2018-11-25 06:23:02

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเปิดบ้าน (open house) เนื่องในงานเปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018) ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น....

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua