ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

2019-01-07 04:42:20

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ขึ้นสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561

2019-01-03 10:16:39

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ เนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเภสัช" ในงานเปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018)

2018-11-25 06:23:02

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเปิดบ้าน (open house) เนื่องในงานเปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018) ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น....

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

2018-12-04 01:12:07

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเจรจาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะเพื่อศึกษาดูงาน...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

2018-11-01 04:09:19

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม (2-214) อาคารเรียนรวม ที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อคณาจารย์และบุคลาการในคณะตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ท่านบริหารงานในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

นักศึกษาและอาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

2018-11-01 11:06:10

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 นศภ.ธนเดช แก้วสมบูรณ์ และนศภ.ธนวรรณ เกิดมาลี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยเนื่องในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ...

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล smart office ระดับดีเด่น

2018-11-01 11:07:27

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญ "ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส" ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวด smart office...

นักศึกษาในสายเทคโนโลยีการผลิตฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

2018-11-01 11:08:48

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์

2018-11-01 11:09:27

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. รองศาสตรจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม...

อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก

2018-11-01 11:14:40

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย...

นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

2018-11-01 11:15:10

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ มอ. ถ่ายทอดระบบจัดการการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

2018-11-01 11:16:19

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-12:00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบจัดการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มอ. ได้พัฒนาขึ้น...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560

2018-11-01 11:16:54

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ...

กิจกรรม 7ส คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 11:18:24

บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 7ส ซึ่งเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้องค์กรหรือหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และได้งานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรภายในคณะ...

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2018-11-01 11:19:20

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua