ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

พัฒนาการของยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอริน

ผู้เขียนบทความ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต
วันที่ได้รับการรับรอง: 26 กรกฎาคม 2559
วันที่หมดอายุ: 25 กรกฎาคม 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 2.5 หน่วยกิต

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua