ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ by 7ส"

กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้" ได้มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกๆ ท่านบริจาคและแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ยังมีประโยชน์ซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถุงผ้า สมุดโน๊ต ฯลฯ มาวางไว้บนชั้นที่หน้าห้องสำนักเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และเปิดให้คนทั่วไป สามารถหยิบของที่ต้องการจากชั้นออกไปได้เช่นเดียวกัน

โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีการทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดี คณะกรรมการจึงจัดให้มีการดำเนินการต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 คู่มือกิจกรรม 7ส (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua