ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงาน

  • จัดห้องสำนักเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์

  • จัดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228)

  • กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้" และ "DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์" ได้มีการประดิษฐ์ชั้นวางของจากกล่องกระดาษที่เหลือใช้จากการบรรจุขวดสารเคมี  และเป็นการเชิญชวนให้นักศึกษา และบุคลากรทุกๆ ท่านสามารถร่วมบริจาคและแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว  โดยนำสิ่งของ (ยกตัวอย่างเช่น ถุงผ้า สมุดโน๊ต หนังสือ ฯลฯ) มาวางไว้บนชั้นที่หน้าห้องสำนักเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  และสามารถหยิบของที่ต้องการจากชั้นออกไปได้เช่นเดียวกัน  (ระยะเวลาดำเนินการ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนมิถุนายน 2561)

   

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร ภาพกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกิจกรรม 7ส ไปยังหน้าเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์
https://pharmacy.hcu.ac.th/event_detail/153

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua