ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่ผู้แทนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563  คุณผานิต เสถียรเสพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) และคุณอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 500 ชิ้น จากผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ว่องตระกูล และอาจารย์ ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือพิมพ์มติชน ปีที่ 43 ฉบับที่ 15355  วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 หน้า 4

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua