ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 (วันซ้อมใหญ่) ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนผู้ปกครองและญาติของบัณฑิตมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวแสดงความยินดีโดยคณาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  การกล่าวแสดงความรู้สึกของบัณฑิตใหม่ และพิธีปฏิญาณตน รวมทั้งกิจกรรมการแสดงและสันทนาการโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้อง ซึ่งพิธีประสาทปริญญาบัตร (วันพิธี) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพจาก
อ.พรปวีณ์  โพนสิม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua