ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "ใจบันดาลแรง" นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 และวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม "ใจบันดาลแรง" ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิด เปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งที่สงสัย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนเพื่อเข้าสู่รายวิชาทางวิชาชีพอย่างมีความเข้าใจมากขึ้น

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua