ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่ มฉก.

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้ธีมงาน "Happy Thai-Chinese New Year 2020" ตั้งแต่เวลา 10.30-15.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน HCU 2  โดยทางมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีการพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงจากคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการแจกรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
อ.พรปวีณ์  โพนสิม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua