ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับดี) ระดับประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์อมรเทพ ไวยพาลา และคุณพนารัตน์ ยอดอินทร์ ผู้เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวม 2 เข้ารับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับดี) ระดับประเทศ จากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 และได้รับผลการประเมิน ระดับดี (ทองแดง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua