ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ประจำปี 2560  ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง "การให้"  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างของ "สังคมแห่งการให้"

ขอบคุณภาพจาก
คุณชัยวิชิต  รัตนมะณี

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua