ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560  เวลา 13.30 – 14.30 น.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์  ซึ่งเป็นคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.ดร.ชวาลินี  อัศวเหม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua