ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลประหยัดพลังงาน (smart office) 2017

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2/2559 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1  โดยรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลประหยัดพลังงาน (smart office) ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
http://www.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua