ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

   

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทั้งในส่วนของฝ่ายผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ โดยได้รับการต้อนรับจาก ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล  ผู้อำนวยการกองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1  รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากแผนกต่างๆ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua