ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานต้นโพธิ์ทรงปลูก โดยได้ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537  และในการนี้ได้ทรงปลูกต้นโพธิ์อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย  จึงเป็นที่มาของกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ทรงมอบ "ต้นไม้ของพ่อ" ไว้ให้ป็นอนุสรณ์แก่ชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอบคุณภาพและคลิปจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua