ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25-30 ม.ค. 2567

Views: 64
Scroll to Top