งานประชุมวิชาการด้านความมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) หรือ SHECU และ มหาวิทยาลัยลูกข่ายด้านความมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านความมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีห้องปฏิบัติการลูกข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1) ห้องปฏิบัติการเคมี 2-230: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น Best Practice)
2)ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีมาก)
3) ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 2-222: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภายในงานทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมนำเสนอผลงานการยกระดับห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 2-222 โดย อ.ภญ.นิติกานต์ ธิปันแก้ว และ อ.ภญ.ภัทริดา ชนะชัย

Views: 44
Scroll to Top