Case conference รุ่นพี่เล่าเคส ⭐ day 2-3

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:00-20:00 น. ช่องทาง online (MS team)

พี่ๆนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 สายเภสัชอุตสาหการ นำตัวอย่างกรณีศึกษาจากการฝึกปฏิบัติงาน มาเล่าให้น้องๆฟังในหัวข้อ
deviation management รวมถึงพูดคุย ไขข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานสายเภสัชอุตสาหการ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมของการฝึกงาน และบทบาททางด้านเภสัชอุตสาหการ มากยิ่งขึ้น 👍

ในวันถัดมา เป็นคิวของพี่ๆนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 สายบริบาลทางเภสัชกรรมนำตัวอย่างกรณีศึกษามาเล่าให้น้องๆฟังในหัวข้อ ยีน NAT-2 กับการเลือกใช้ยารักษาวัณโรค รวมถึงระบบยาในโรงพยาบาลและการพัฒนาของห้องยาโดยนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยจัดยา เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานโรงพยาบาลและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น 👌

#RxHCU #เภสัชหัวเฉียว
#HCUsenior #HCUjunior

Views: 109
Scroll to Top