การจัดการความรู้เรื่อง: แนวทางการทำงานวิจัย และเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติจาก คุณจรัชปาณ คงทอง หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนางานวิชาการ และคุณอาทิตย์ สุริยโรจน์ นักวิชาการการศึกษาแผนกวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาวิชาการ
เป็นวิทยากร ให้ข้อมูลหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งร่วมพูด ตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับตัวบุคคลและคณะ

Views: 40
Scroll to Top