ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยตีพิมพ์ (Publications)

 • Maicheen C, Ungwitayatorn J. Antimalarial and beta-hematin formartion inhibitory activities of chromone derivatives. ScienceAsia. 2019;45(3):221-8.
   

งานวิจัยนำเสนอ (Presentations)

 • ธนเดช แก้วสมบูรณ์, ธนวรรณ เกิดมาลี, ชวาลินี อัศวเหม, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, อรัญญา จุติวิบูลย์สุข. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินรวม และการพัฒนาตำรับมาส์กบำรุงผิวหน้าชนิดลอกออกจากดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โจแดง. เอกสารที่นำเสนอในการประชุม: กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561; 11 สิงหาคม 2561; กรุงเทพมหานคร.
 • Channarong S, Thammasorn O, Wattanasaringkan W, Chuetee P. Formulation and evaluation of spironolactone anti acne gels. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Tangkittiwat P, Kreuafan S, Indranupakorn R, Asawahame C. Formulation and evaluation of ginger lozenges. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Srisukpongsak S, Tiawirat M, Wongtrakul P. Solubility enhancement of ibuprofen using solvent systems. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Sobharaksha P, Indranupakorn R, Manchan S. Biological activities and dermal penetration of liposome-containing Coprinus atramentraris extract. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Jutiviboonsuk A, Leeprechanon W. Stability of mangiferin in lotion and its antioxidant activity. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Pengkumsri N, Yanaso S, Thanarangsarit P, Ondee S, Chuetee P. Selected colored medicinal Thai plants influence on antioxidant and acetylcholinesterase activities. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Pengkumsri N, Kaewdoo K, Chaiyasut C, Chanluang S. Purple rice and yeast beta-glucan extracts influence on liver oxidative stress associated-colitis induction in Wistar rats. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Pengkumsri N, Yanaso S. Stability of mulberry extract in skin cosmeceutical formulation on their flavonoid content and biological activities under extreme conditions. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Thanarangsarit P, Pengkumsri N, Yanaso S, Chuetee P, Ondee S. Molecular docking study of anthocyanidins and anthocyanins as acetylcholinesterase inhibitors. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Manchun S, Soradech S, Kingkaew K, Sobharaksha P, Sriamornsak P, Tubtimted S. Design of caffeine-loaded nanostructured lipid carriers containing coconut oil for topical application. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Trirattanapintusorn P, Leatpianpanit S, Thanarangsarit P, Sungthongjeen S, Kriangkrai W. Development and evaluation of acetaminophen orodispersible disc with taste-masking property. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Yanaso S, Pengkumsri N, Thanarangsarit P, Ondee S, Chuetee P. Anticholinesterases potential of three Thai colored rice extracts in preventing Alzheimer's disease. Poster presented at: 7th National and International Conference, Theme: Research to Serve Society; 2019 Jul 12; Samutprakarn, Thailand.
 • นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, สุธีรา ญานะโส. การพัฒนาและประเมินความคงตัวเวชสำอางดูแลผิวที่มีสารสกัดผลหม่อนสำหรับต่อต้านริ้วรอย. โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม"; 12 กรกฎาคม 2562; สมุทรปราการ.
 • วิรัตน์ ทองรอด, เพชรราณี วิทยารักษ์, กฤตณัฑ ลาภสมบุญกมล, ณิชมน ทองเชิด. ปัญหาการใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม"; 12 กรกฎาคม 2562; สมุทรปราการ.
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua